Zespół

Robert Fałkowski
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów doktoranckich
na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego.
Od 2005 roku współzałożyciel i partner zarządzający w firmie doradczej NDW Doradztwo Strategiczne, gdzie zbudował i zarządzał portfelem klientów składającym się ze średnich przedsiębiorstw i spółek publicznych. Współpracował z funduszami inwestycyjnymi,
w szczególności w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz inwestycji VC i PE.
Był prezesem zarządu kilku spółek kapitałowych, w tym spółki publicznej. Posiada doświadczenie w restrukturyzacji jako menedżer projektu oraz w prowadzeniu
transakcji M&A, w tym międzynarodowych.

Wojciech Sobczak
Absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy.
Posiada licencję maklera papierów wartościowych o numerze 054 uzyskaną w 1991 roku.
Pełni funkcję Prezesa Zarządu w spółce MasterLogistic Sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej Sfinks Polska SA. Jest doradcą w Wentworth Tech Sp. z o.o. w zakresie restrukturyzacji finansowania, restrukturyzacji kapitałowej oraz przy transakcjach M&A i SPO.
Zajmował się także doradztwem w zakresie przygotowania spółek do sprzedaży i procesu IPO.
Przez wiele lat pełnił różne funkcje w organach spółek prawa handlowego, w tym: Prezesa Zarządu NFI Krezus SA, Prezesa Zarządu Suwary SA, Członka Rady Nadzorczej w spółkach giełdowych: Skotan SA, Makrum SA, Alchemia SA, Protektor SA, Braster SA.

Remigiusz Czerniej
Absolwent Politechniki Warszawskiej, Szkoły Głównej Handlowej oraz MBA w Akademii Leona Koźmińskiego.
Jest specjalistą w obszarze rozwoju projektów ICT, ze szczególnym uwzględnieniem technologii innowacyjnych, autorskich systemów edukacyjnych, telekomunikacyjnych oraz cyberbezpieczeństwa. Od ponad 10 lat finansuje i rozwija nowatorskie projekty realizowane przy udziale zespołów badawczych i wdrożeniowych, czego efektem są liczne inwestycje zakończone efektywnymi komercjalizacjami i sukcesami biznesowymi.
Był Wiceprezesem Siemens Polska, posiada szerokie kontakty zarówno w korporacjach technologicznych i telekomunikacyjnych, głównie w Chinach i w Europie, jak i w instytucjach finansujących innowacje (funduszach inwestycyjnych i bankowości inwestycyjnej).

Krzysztof Dzierżak
Absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Pracował w firmach o zasięgu globalnym jako analityk oraz koordynator projektów.
Zajmował się także wdrażaniem systemów ERP oraz usprawnianiem procesów
biznesowych w przedsiębiorstwach różnej wielkości.
Jest Prezesem Zarządu Stowarzyszenia Centrum Planowania Przygód.